Naše oddělení

Budova A

Oční optika

Oční optika nabízí odborné služby, výdej PZT a prodej brýlí.

Detail oddělení

Kardiologie

Kardiologie se zabývá diagnostikou a terapií onemocnění srdce a cév.

Detail oddělení

Klinické studie

Detail oddělení

Praktičtí lékaři

Detail oddělení

Oční ordinace

Oftalmologie se zabývá onemocněními a chirurgií zrakových drah.

Detail oddělení

Kožní a estetická medicína

Detail oddělení

Odběry krve

Detail oddělení

Budova B

Jednodenní gynekologická chirurgie

Poskytujeme komplexní péči o pacienty s onemocněním mozku, míchy, páteře a periferních nervů.

Detail oddělení

Alergologie a imunologie

Poskytujeme komplexní péči o pacienty s onemocněním mozku, míchy, páteře a periferních nervů.

Detail oddělení

Gastroenterologie

Poskytujeme komplexní péči o pacienty s onemocněním mozku, míchy, páteře a periferních nervů.

Detail oddělení

Dětská neurologie

Poskytujeme komplexní péči o pacienty s onemocněním mozku, míchy, páteře a periferních nervů.

Detail oddělení

Dětská pneumologie

Poskytujeme komplexní péči o pacienty s onemocněním mozku, míchy, páteře a periferních nervů.

Detail oddělení

Reprodukční imunologie

Mudr. Petr Skopový

Detail oddělení
Nahoru